Двойно повече участници се включиха в онлайн обученията за хора с увреждания на Теленор