До 2025 г. мобилните плащания ще изпреварят кеша и картите