Атаките срещу отрасли, подкрепящи усилията за реагиране на COVID-19, са се удвоили