56% от пълнолетните хора в ЕС са жертва на онлайн измами