30 милиона души по света придобиха нови цифрови умения по време на COVID-19