covid-19 във фокуса на XIII-та научна среща - обучение на СОИБОМ