Здравето е важно, но спортът е рядкост за българите според европейското здравно проучване на HUAWEI