За по-здравословна учебна среда: сензори ще измерват качеството на въздуха в класните стаи