Всички екипи на Веолия в България се обединяват за да се справят с кризата