Вредните ефекти от застояването и как да се справим с тях