Връчиха 21 златни статуетки на светилата в медицината