Водещи лекари в областта на венозната патология излязоха с консенсусно становище за лечението на хроничната венозна болест