Успешната адаптация на хората с аутизъм към околния свят е възможна