Управление на умората по време на криза – съвети за здравните работници