Творци подкрепят екипа на БАН за българската ваксина