Triple E.Y.E Project стартира кампания „Черно на бяло“ за осведоменост за здравето на черния дроб