“Топла храна от сърце” - Нарру и Метро даряват доставка на храна за лекарите в Пирогов