Светила в кардиостимулацията и електрофизиологията на конгрес в България