Стресът при работа в студено време може да бъде предотвратен