Стартира кампания по изработка на приложение за психологическа подкрепа и превенция