Служителите на Райфайзенбанк вече ползват модерен стол за телемедицина, предоставен от Дженерали Застраховане АД