SHELL ДАРЯВА ГОРИВО ЗА 100 000 ЛВ. ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИНЕЙКИ