С научен форум отбеляза своята 75-годишнина Специализираната болница по хематология