Родителите могат да гласуват за медици и родилни отделения до 15 юни