Родители на деца с епилепсия съдят Министерство на здравеопазването за дискриминация по възраст