Рискови фактори и ролята на ранната диагностика при лечението на хроничната венозна болест