Реимбурсация на системи за непрекъснат мониторинг на глюкозата за диабет тип 1: Предизвикателства и перспективи