Работодателите нямат право да задължат служителите си да се ваксинират