Психосоматични разстройства – уврежда ли силният стрес нашето соматично здраве?