Психологът и логопед Галинка Чавдарова с шлем, но напълно готова на децата да помага!