Проведе се първото в България обучение за новостите при назначаване на хора с увреждания