Профилактиката на детските алергии трябва да започне по време на бременността на майката