Профилактична кампания потвърди огромната честота на щитовидните заболявания