Приключи изпълнението на проект Life skills and sport