През 2021 г. новите технически и организационни мерки в компаниите ще се запазят