Преяждането по време на празниците може да бъде опасно