Представят анализ за въздействие на COVID-19 върху сектора на храните