Предизвикателствата пред фамилния лекар при лечение на болни със сърдечно-съдови заболявания