Предизвикателства в здравеопазването и медицински иновации по време на пандемия – акценти в онлайн дебат, част от проекта „Най-добрите болници“