Практическото и научно знание в областта на аутизма се срещат по време на конференцията „Аутизмът не е присъда!“