Почетния консул на Молдова Веселин Чипев в подкрепа за зaщитни средства