Пловдив дава пример с инвестиции в детското здравеопазване