Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“