Отоците по краката не са безобиден признак, незабавно потърсете лекар!