Отличиха светила в медицината от България, Турция и Северна Македония