Oткритото писмо на медици от болниците „Медлайн“ и „Централ Хоспитал“