Отбелязваме Световната седмица за осведоменост за антимикробна резистентност