ОТКЛЮЧВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДИАБЕТ: 60% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТ ТИП 1 НЕ ЗНАЯТ ЗА СВОБОДНИЯ ДОСТЪП ДО ТЕХНОЛОГИИ, ПРОМЕНЯЩИ ЖИВОТА