OMV България инсталира автоматични дефибрилатори на 20 бензиностанции в страната