Ново изследване утвърждава дългосрочното положително въздействие при преминаването от цигари към glo™